Unesite pojam vaše pretrage

O nama

Fondacija “Izvor nade” je probosanska, apolitička, humanitarna, neovisna, nevladina, neprofitabilna i dobrovoljna institucija koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim i etičkim principima sa ciljem unapređenja obrazovnih, kulturnih, duhovnih i tradicijskih vrijednosti đaka, studenata i drugih građana, te promocijom dobra u svim segmentima društva.

 

Misija Fondacije

Fondacija će kroz svoj rad i stipendiranje đaka i studenata nastojati pružiti adekvatnu podršku za ostvarivanje njihovih najboljih obrazovnih i odgojnih rezultata, a oni će kroz svoj budući rad i društveni angažman na najbolji i najljepši način predstavljati domovinu Bosnu i Hercegovinu u svim bitnim društvenim aspektima, te svojim znanjem i moralnim osobinama biti pozitivan primjer i uzor u društvu.

 

Vizija Fondacije

Postati prepoznatljiva fondacija u Bosni i Hercegovini i šire kao institucija koja sistemski podstiče đake i studente na ostvarivanje najboljih obrazovnih, odgojnih i sportskih rezultata te njihovog šireg društvenog angažmana. Fondacija će kroz svoj rad snažno djelovati na razvoj svijesti, savjesti i odgovornosti đaka i studenata kao i drugih građana, a kroz afirmiranje vrijednosti znanja, patriotizma i lokalne tradicije potpomoći sveukupni razvoj i opstojnost Bosne i Hercegovine.

 

Važno je znati:

Fondacija djeluje u skladu sa pozitivnim propisima i opšteusvojenim univerzalnim principima i etikom. Fondacija će, po potrebi, u skladu sa zakonskim propisima i svojim ciljevima i zadacima, osnivati svoje podružnice na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnosti, nepolitičnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Osjećajući potrebu da unaprijedimo obrazovanje i kulturu, kao vrlo važne segmente života, Fondacija „Izvor nade“ učinit će sve da ostvari postavljenje ciljeve, koji pored navedenog uključuju i sljedeće:

 • Zalaganje za obezbjeđenje uslova za što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje učenika i studenata;
 • Zalaganje za stvaranje pozitivne atmosfere i okruženja za što lakše, bolje i učinkovitije sticanje znanja i određenih zvanja;
 • Unapređenje zajedničkih duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti čovjeka;
 • Unapređenje komunikacije među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila te uspostavljanje pozitivnih veza među njima;
 • Promocija  i razvoj kulture davanja, jačanje svijesti o socijalnoj odgovornosti i razvoj socijalnog poduzetništva, izgradnjom socijalnog kapitala u zajednici te razvijanjem vlastite i samoorganizirane ekonomske mogućnosti;
 • Podrška poboljšanju uvjeta školovanja mladih ljudi;
 • Promocija i razvoj nauke i obrazovanja;
 • Zaštita, promocija i unapređenje čovjekovog psiho-fizičkog zdravlja;
 • Promocija i zaštita porodičnih vrijednosti;
 • Zalaganje sa smanjenje siromaštva.

 

Djelatnost Fondacije  obuhvata:

 • Stipendiranje učenika i studenata;
 • Organiziranje druženja, seminara, kurseva, tribina, panel-diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, debatnih grupa, javnih skupova, internet foruma, video-konferencija i drugih javnih manifestacija
 • Saradnja s vjerskim ustanovama i zajednicima na polju promocije i unapređenje što kvalitetnijeg obrazovanja;
 • Organiziranje raznih vidova humanitarnih akcija i aktivnosti radi prikupljanja sredstava od pojedinaca i institucija u zemlji i inozemstvu, a u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije;
 • Izdavanje publikacija, audio i videozapisa, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-odgojnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije;
 • Formiranje centara, studentskih kuća i domova, dječijih obdaništa i dr.  u okviru zakonskih regulativa, kulturnog, odgojnog i obrazovnog karaktera;
 • Formiranje savjetovališta, biblioteka, čitaonica, klubova, fonoteka, videoteka, galerija, izložbi, ferijalnih domova itd.;
 • Uspostavljanje saradnje sa domaćim i stranim fondacijama i udruženjima, istih ili sličnih ciljeva, radi međusobnog pomaganja, kroz slobodnu razmjenu i protok ideja, ljudi i materijalnih dobara;
 • Uspostavljanje saradnje, u okviru zakonskih regulativa, sa ustanovama, institucijama, te privrednim subjektima i njihovim asocijacijama u vezi ostvarenja ciljeva Fondacije;
 • Pronalaženje socijalno ugroženih pojedinaca i porodica, te pružanje svakog vida pomoći istima.